404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Υπηρεσία Εκπαίδευσης

Το 3ο Γραφείο του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας καθορίζει και συντονίζει το Εκπαιδευτικό έργο του Νοσοκομείου καθώς και την Εκπαίδευση του προσωπικού σε αντικείμενα Επιστημονικής και Στρατιωτικής φύσεως.

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-993663