404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας πραγματοποιούν ευρύ φάσμα εξετάσεων καλύπτοντας τις ανάγκες των νοσηλευομένων όσο και των εξωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου.

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Εργαστηρίων στο 404 ΓΣΝ είναι τα εξής:

 

Εργαστήρια

Τηλέφωνα

Ακτινολογικό

2410-993671

Υπέρηχοι

2410-993671

Μικροβιολογικό

2410-993673

Υπέρηχοι Καρδιολογικού-Διοισοφάγειοι Υπέρηχοι

2410-993694