404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Περίθαλψη

Στα Εξωτερικά Ιατρεία του 404 ΓΣΝ εξετάζονται οι δικαιούχοι ασθενείς…

Για να δείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς…

Το παράρτημα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Φρουράς Αθηνών (ΣΦΑ)…

Τα Εργαστήρια του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας…

Στο Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών παρέχονται υπηρεσίες οδοντιατρικής φύσης.

Οι Κλινικές του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας…