404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Διεύθυνση

Η Διεύθυνση του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας επιβλέπει και συντονίζει την λειτουργία όλων των Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου.

 

Ο Διευθυντής του 404 ΓΣΝ φέρει το βαθμό του Γενικού Αρχιάτρου (ΥΙ) και συνεπικουρείται στο έργο του από τον Υποδιευθυντή, και την Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.