404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του Νοσηλευτικού Προσωπικού του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας ορίζεται με μέριμνα του Γραφείου Εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει:

 

-Διαλέξεις-κλινικά φροντιστήρια από νοσηλευτές που υπηρετούν στο 404 ΓΣΝ.

– Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση σε ομάδες εθελοντριών του Ερυθρού Σταυρού στις κλινικές και εργαστήρια του Νοσοκομείου σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής τους.