404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Οικονομική Υπηρεσία

Το 4ο Γραφείο του 404 ΓΣΝ επιβλέπει και ελέγχει τα οικονομικά θέματα του Νοσοκομείου.

 

Τηλ. Επικοινωνίας:2410-993654, 2410-993688

Fax: 2410-612176.

Email: 404gsntam@gmail.com