404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Φαρμακείο Φρουράς

Το παράρτημα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Φρουράς Αθηνών (ΣΦΑ) που στεγάζεται στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας εξυπηρετεί τους δικαιούχους που προβλέπονται στο ΦΕΚ 1346Β/2012

 

Τηλ Επικοινωνίας: 2410-993732

Fax: 2410-993733