404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Οδοντιατρείο Φρουράς

Το Οδοντιατρείο Φρουράς Λάρισας υπάγεται διοικητικά στην 1η Στρατιά, εδράζει στο κέντρο της πόλης, πλησίον της πλατείας Ταχυδρομείου και εξυπηρετεί τους  δικαιούχους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διαταγές.

 

Τηλ Επικοινωνίας: 2410-993561.