404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Εξωτερικά Ιατρεία

Στα Εξωτερικά Ιατρεία του 404 ΓΣΝ εξετάζονται οι δικαιούχοι ασθενείς, φέροντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προτεραιότητα εξέτασης καθορίζεται ως εξής:

-Επείγοντα Περιστατικά

-Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

-Ένστολοι (Αξ/κοι,Υπαξ/κοι, Οπλίτες, Σώματα Ασφαλείας).

-Απόστρατοι.

-Μέλη οικογενειών.

-Λοιποί Δικαιούχοι.

Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οπλίτες μπορούν να προσέλθουν στα Ε.Ι του Νοσοκομείου χωρίς να έχουν κλείσει ραντεβού. ¨Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων θα εξετάζονται μόνο εφόσον έχει κλεισθεί ραντεβού μέσω της γραμματείας των Ε.Ι.

Όλοι οι εξεταζόμενοι ανεξαιρέτως πριν εξεταστούν, πρέπει να περάσουν από την Γραμματεία των Ε.Ι. προκειμένου να γίνει η ηλεκτρονική καταγραφή.

Όλοι οι εξεταζόμενοι πέρα από το ένστολο προσωπικό του Σ.Ξ, θα πρέπει στη συνέχεια να προσέλθουν στο ΓΡΑΠΕΤ, προκειμένου να καταχωρηθεί η εξέταση τους.

Το τηλέφωνο της Γραμματείας των Εξωτερικών Ιατρείων είναι : 2410993735

Το πρόγραμμα των Εξωτερικών Ιατρείων έχει ως εξής:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΛ

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:30 – 12:30

ΑΝΟΙΑΣ & ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 09:30 -12:30

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10:30-13:00