404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Κλινικές

Οι Κλινικές του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας είναι στελεχωμένες με Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό και μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς παθολογικής και χειρουργικής φύσεως.

 

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

2410-993691

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

2410-993656

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

2410-993550, 2410-993548