404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Στάθμευση

Στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων του υπηρετούντος Προσωπικού καθώς και των επισκεπτών στους προβλεπόμενους χώρους.

 

Στις απογευματινές και νυχτερινές ώρες η είσοδος οχημάτων επιτρέπεται μόνο στους προσερχόμενους στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου.