404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας

Γραμματεία

Η Γραμματεία του 404 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας είναι αρμόδια για την διοικητική υποστήριξη του Νοσοκομείου και για την επαφή με το κοινό.

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-993653

Fax: 2410-537355