Δραστηριότητες

Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής

Στις 17 και 18 Νοεμβρίου στο χώρο του 404...

Συμμετοχή του 404 ΓΣΝ στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αναζωογόνησης

Στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου...

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής

Στις 8,9 και 29 Σεπτεμβρίου... 

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής

Στις 9 Ιουνίου στο χώρο του 404 Γ.Σ.Ν...

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής

Την 1η Φεβρουαρίου στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης...

Δράση "Kids save lives".

«Στα πλαίσια της δράσης “Kids save lives” ...