Νέα - Δραστηριότητες

Συμμετοχή του 404 ΓΣΝ στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αναζωογόνησης

Στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου...

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής

Στις 8,9 και 29 Σεπτεμβρίου... 

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής

Στις 9 Ιουνίου στο χώρο του 404 Γ.Σ.Ν...

Δημιουργία Βάσης Δεδομένων για ταυτοποίηση DNA σε οστά πεσόντων στην Αλβανία

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της δημιουργίας...

Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής

Την 1η Φεβρουαρίου στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης...

Δράση "Kids save lives".

«Στα πλαίσια της δράσης “Kids save lives” ...

Σελίδες