Οδοντιατρείο Φρουράς

Το Οδοντιατρείο Φρουράς Λάρισας υπάγεται διοικητικά στην 1η Στρατιά, εδράζει στο κέντρο της πόλης, πλησίον της πλατείας Ταχυδρομείου και εξυπηρετεί τους  δικαιούχους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διαταγές.

Τηλ Επικοινωνίας: 2410-993561.