Φαρμακείο Φρουράς

Το παράρτημα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Φρουράς Αθηνών (ΣΦΑ) που στεγάζεται στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας εξυπηρετεί τους δικαιούχους που προβλέπονται στο ΦΕΚ 1346Β/2012

Τηλ Επικοινωνίας:2410-993732

Fax: 2410-993733