Σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής

Στις 17 και 18 Νοεμβρίου στο χώρο του 404 Γ.Σ.Ν θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής (ΑLS) με πιστοποίηση από το European Resuscitation Council (ERC).