Συμμετοχή του 404 ΓΣΝ στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αναζωογόνησης

Στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Αναζωογόνησης που πραγματοποιήθηκε στην Μπολόνια στις 20-22 Σεπτεμβρίου ο Επτρος Παρίσης Χαράλαμπος, Δντής του Καρδιολογικού Τμήματος παρουσίασε τα αποτελέσματα της δράσης "Kids save lives" που πραγματοποιείται από πυρήνα εκπαιδευτών του 404 Γ.Σ.Ν. μετά από έγκριση της ιεραρχίας και του Υπουργείου Παιδείας. Οι περιλήψεις των 2 ανακοινώσεων δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Resuscitation (Elsevier, I.F:5,863) με τους τίτλους:"The impact of “Kids Save Lives” program on Knowledge, skills and attitude of Greek students" (Parisis et al., Volume 130 , e57 ) και "The impact of the Basic Life Support courses and “Kids Save Lives” program on attitude of Greek students". (Bouletis et al., Volume 130 , e58).