Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής

Στις 8,9 και 29 Σεπτεμβρίου στο χώρο του 404 Γ.Σ.Ν πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6 σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS) με πιστοποίηση από το European Resuscitation Council (ERC). Στα σεμινάρια αυτά εκπαιδεύτηκαν πάνω στο αντικείμενο της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής 220 άτομα, προπονητές και διαιτητές του Νομού Λάρισας.