Περίθαλψη

Εξωτερικά Ιατρεία

Στα Εξωτερικά Ιατρεία του 404 ΓΣΝ εξετάζονται οι δικαιούχοι ασθενείς...

Συμβεβλημένοι Ιατροί

Για να δείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς...

Φαρμακείο Φρουράς

Το παράρτημα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Φρουράς Αθηνών...

Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας...

Οδοντιατρείο Φρουράς

Το Οδοντιατρείο Φρουράς Λάρισας υπάγεται διοικητικά στην 1η Στρατιά...

Κλινικές

Οι Κλινικές του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας...