Κλινικές

Οι Κλινικές του 404 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Λάρισας είναι στελεχωμένες με Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό και μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς παθολογικής και χειρουργικής φύσεως.

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

2410-993691

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

2410-993656

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

2410-993550, 2410-993548