Ιατρικές Υπηρεσίες

Οι ιατρικές, νοσηλευτικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο 404 ΓΣΝ είναι οι εξής:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ