Ωράριο Επισκεπτηρίου

Οι ώρες επισκεπτηρίου για το κοινό καθορίζονται ως εξής:

Θερινό (Καθημερινές και Αργίες): 17:00-20:00

Χειμερινό (Καθημερινές και Αργίες): 16:00-19:00